Zhu Yin Cen Jin
竹隐岑今

Share

About Zhu Yin Cen Jin

Cafe/art gallery with a courtyard on wenlin jie.

40 Wenlin Jie
文林街40号
0871-63323510
15559835883